may khoan gieng thuy luc may khoan gieng may khoan gieng may khoan gieng may khoan gieng may khoan gieng may khoan gieng may khoan gieng may khoan gieng may khoan gieng

      SẢN PHẨM MỚI
Máy khoan ngang - khoan xiên
Giá bán: Liên hệ
Máy nén khí 21 khối khí
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan giếng GK-250
Giá bán: Liên hệ
Máy nén khí 18 khối khí
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan giếng XY-2
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan giếng XY-3
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan địa chất XY-4
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan địa chất XY-42A
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan địa chất XY-44
Giá bán: Liên hệ
Bơm bùn vữa BW200
Giá bán: Liên hệ
Mũi khoan sỏi - mũi khoan đất
Giá bán: Liên hệ
Bơm bùn vữa BW250
Giá bán: Liên hệ
Hạt mũi khoan giếng T310-2
Giá bán: Liên hệ
Hạt hợp kim khoan giếng T105
Giá bán: Liên hệ
Hạt hợp kim khoan giếng T107
Giá bán: Liên hệ
Hạt hợp kim khoan giếng T110
Giá bán: Liên hệ
Khóa mở ống khoan giếng
Giá bán: Liên hệ
Vòng bi, bạc đạn
Giá bán: Liên hệ
Ốc côn máy khoan giếng
Giá bán: Liên hệ
Gioong cao su ty bơm
Giá bán: Liên hệ
Ốc giảm giật bánh đà
Giá bán: Liên hệ
Buly - ròng rọc 3 tấn, 5 tấn
Giá bán: Liên hệ
Búa - tạ
Giá bán: Liên hệ
Bơm gầm - bơm bùn
Giá bán: Liên hệ
Chõ bơm máy khoan giếng
Giá bán: Liên hệ
Cần gạt số máy khoan giếng
Giá bán: Liên hệ
Cốc bi
Giá bán: Liên hệ
Zamoc - Gia móc 42 - 50
Giá bán: Liên hệ
Mũi 3 cạnh - mũi giáo mác
Giá bán: Liên hệ
Mũi 2 cạnh - Mũi giáo mác
Giá bán: Liên hệ
Búa đập cho máy khoan khí nén
Giá bán: Liên hệ
Tay - cần gạt số
Giá bán: Liên hệ
Gioong phớt thủy lực
Giá bán: Liên hệ
Ty bơm
Giá bán: Liên hệ
Búa 90 - Búa khoan khí 90
Giá bán: Liên hệ
Cần khoan 42, tầm khoan 42
Giá bán: Liên hệ
Mũi khoan
Giá bán: Liên hệ
Máy bơm bùn vữa BW160
Giá bán: Liên hệ
Máy bơm chìm giếng khoan 0.5HP
Giá bán: Liên hệ
Máy bơm chìm giếng khoan 0.75HP
Giá bán: Liên hệ
Máy bơm chìm giếng khoan 1HP
Giá bán: Liên hệ
Mũi khoan tròn hạt khuyết
Giá bán: Liên hệ
Gia moc an toàn
Giá bán: Liên hệ
Đầu rồng cho máy đập hơi
Giá bán: Liên hệ
Vỏ bơm bùn
Giá bán: Liên hệ
Bệ đỡ + buly bơm thủy lực
Giá bán: Liên hệ
Đầu bò máy khoan giếng
Giá bán: Liên hệ
Gia móc 80 cho máy khoan đập
Giá bán: Liên hệ
Cần khoan đập hơi fi73
Giá bán: Liên hệ
Bình áp máy bơm bùn
Giá bán: Liên hệ
Hạt kim cương - Hạt cúc PDC
Giá bán: Liên hệ
Mũi khoan kim cương Quế Lâm
Giá bán: Liên hệ
Mũi khoan chế CT1 - CT105
Giá bán: Liên hệ
Mũi khoan chế CT107
Giá bán: Liên hệ
Mũi khoan chế CT110
Giá bán: Liên hệ
Bột bentonite - Bột đất sét
Giá bán: Liên hệ
Mũi khoan 3 cạnh chế
Giá bán: Liên hệ
Bột ben đất sét Bentonite
Giá bán: Liên hệ
Mũi khoan kim cương sần vàng
Giá bán: Liên hệ
Mũi kim cương doa phá đá
Giá bán: Liên hệ
Dầu máy nén khí Shell 32 46
Giá bán: Liên hệ
Dầu máy nén khí NPOIL32 46
Giá bán: Liên hệ
Mũi kim cương chế cong vàng
Giá bán: Liên hệ
Động cơ Diesel D24 gió
Giá bán: Liên hệ
   
 

0986.414.004

0912.391.376